אודות     |     תחומי עיסוק     |     מאמרים     |     צרו קשר

נזקי גוף כתוצאה מתאונה בשטח ציבורי

כאשר אדם מועד במקום ציבורי וכתוצאה מכך נגרמו לו נזקי גוף, יתכן כי הוא יהיה זכאי לפיצוי כספי בגין נזקי גוף אלה. לשם כך, יש לשאול האם הבעלים ו/או המחזיקים בפועל של המקום הציבורי התרשלו, ואם כן, האם כתוצאה מהתרשלות זו התרחשה התאונה. לצורך המחשה ניטול דוגמא של אדם אשר נפל לתוך בור שהיה פעור באמצע המדרכה, אזי, העירייה הרלוונטית (או הרשות המקומית), שבשטחה אירעה התאונה, אחראית לקיום המפגע. בדוגמא דנא, הרשלנות של העירייה נובעת מכך שעירייה סבירה צריכה לדאוג לכך שהמדרכות בתחום שיפוטה תהיינה תקינות ובמידה וישנם בורות פעורים במדרכות, עליה לתקנם בהקדם המידיי ולמנוע את סיכון תושבי העיר. בדרך כלל, במקרים רבים, מי שהביא ליצירת המפגע או המכשול אינו העירייה או הרשות המקומית, אלא גורם משנה אחר, כגון: קבלן של העירייה, בעל עסק מקומי וכו'. גם במקרים אלה העירייה נושאת באחריות לקיומו של המפגע, ולו באופן חלקי, למרות שהיא תנסה להתנער מאחריות ולהטיל את האשם הבלעדי על הגורם השלישי.

לא למותר לציין, כי הלכה למעשה, כל מפגע ו/או מכשול שקיים בשטח העירייה עשוי לחייב אותה באחריות למפגע ולהקים עילת תביעה כנגדה. ישנם מספר רב של דוגמאות למפגעים, כאשר, בין היתר, ניתן למנות מכשולים שהושארו במקומות שבהם הולכים הולכי רגל (מדרכות, גנים ציבוריים וכו'..), בור ביוב פתוח, מכסה ביוב שבולט יתר על המידה מהכביש, שבר בשפת המדרכה, ריצפה רטובה, מדרגות לא תקינות, פסולת שהושארה במקומות ציבוריים והמהווה מכשול להולכי רגל, העדר תאורת רחוב מספקת ועוד.

בנוסף לכך, זה המקום לציין שהנתבעים בתביעות בגין נזקי גוף כתוצאה מפגיעות במקומות ציבוריים יכולים להיות לא רק עיריות ורשויות מקומיות אלא גם נתבעים נוספים. להלן רשימה לא סגורה של תאונות, שהנתבעים בגינן יהיו גורמים אחרים מלבד העירייה:

  • נפילה או פציעה במועדון ספורט.
  • בריכת שחיה ציבורית או בריכה של קנטרי-קלאב.
  • נפילה או פציעה בבית מלון, אכסניית נוער או בית הארחה.
  • נפילה או פציעה במרכז קניות, חנות, מסעדה, פאב, מוזיאון, אולם חתונות, גן חיות, אולם קולנוע, תיאטרון וכו'.

על בעל המקום ו/או מפעיל המקום ו/או המחזיק במקום, שבו התרחשה התאונה, מוטלת החובה למנוע מפגעים שעלולים לסכן את הציבור שמסתובב במקום. כך למשל אם לדוגמא ברצפת המסעדה יש מדרגה שבורה, שלקוח או עובד של המסעדה עלול למעוד בה, מדובר במפגע שעל בעלי המסעדה ומפעיליה מוטלת החובה למנוע אותו, או לכל הפחות כאשר מדובר במפגע שזה עתה נוצר יש להזהיר את הציבור מפניו ע"י שימוש באמצעים סבירים כדוגמת שילוט מתאים.

בנוסף לכך, גם פציעה אשר נגרמה בשל תכנון לקוי של מדרגות, מעקות ו/או כל מבנה אחר, יכולה לבסס תביעה לקבלת פיצויים. לרוב חלקי המבנים (כמו: מדרגות ומעקים) קבע מכון התקנים תקן שמחייב על פי חוק. אם בעל המבנה ו/או מחזיק המבנה לא פעל על פי התקן יש בכך משום רשלנות מצידו וזה יכול לבסס עילה לתביעת פיצויים בגין נזקי גוף גם הזנחה של בעל המקום או מפעילו בעניין התחזוקה של המקום שגורמת בסופו של דבר לנזק גוף תחייב גם היא בפיצוי כספי.

לאחר קרות האירוע הנזיקי, יש לגשת לקבלת טיפול רפואי ראשוני. בנוסף לכך, יש לרשום את פרטי קרות האירוע סמוך ככל הניתן להתרחשותו, לרבות שמות עדי ראייה ומספרי הטלפון שלהם.
כמו כן, מומלץ ביותר לצלם את מקום המפגע, וזאת על מנת להוכיח את קיומו של המפגע שבגינו נגרמה התאונה.

חשוב לא פחות, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני הנזיקין בכלל, ובנזקי גוף כתוצאה מתאונות בפרט, וזאת על מנת למקסם את הפיצוי אותו תקבלו מהמעוול הרלוונטי.אתר זה עוצב ונבנה ע"י נטע לופו מבית YSTC
משרד עורך-דין שי סבג
כתובת: רח' מרדכי פוגלמן 10, קרית מוצקין 26418
נייד: 052-3242096 | פקס': 04-8771748
כתובת הדואר האלקטרוני: shaysabaglaw@gmail.com